ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Право на отказ – можете да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките. При договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно. Датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

За да упражните Вашето право на отказ, трябва да ни уведомите за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител съобщение за потвърждение на получаването му.

Можете да се възползвате от безплатно връщане с куриерска фирма Спиди. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на адрес: гр. Добрич, офис Спиди 375 на ул. Цар Петър 2 без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня на получаване на стоките при Вас. Срокът се счита за спазен, ако получим обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Разходите по връщането в този случай са за сметка ДРЕХИ БГ ООД! Имайте предвид, че връщането с всички останали куриерски фирми е за Ваша сметка. Изпратени пратки с Наложен платеж няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на клиента за негова сметка!

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа.

При отказ от договор от Ваша страна, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас. Включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас). Във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ.

Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция. Или по друг начин с който сте се съгласили.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно . Очакваме да ни изпратите или да направите връщане на продукти без неоправдано забавяне. Във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си.

ДРЕХИ БГ ООД запазва правото си да променя настоящите условия, за което ще публикува уведомление на интернет адрес https://kidmag.eu . Всички изменения ще се прилагат за нови договори, сключени след деня, в който промените влизат в сила.

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ